Term and Conditions

Term and Conditions ผู้เข้าใช้บริการเว็บ ufabettinau.xyz ท่านต้องยินยอมตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขก่อนใช้บริการ เพื่อเป็นการตกลงใช้บริการผ่านเว็บ ufabettinau.xyz ท่านควรทราบข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเริ่มเดิมพัน ดังต่อไปนี้

Terms and Conditions

กฎข้อบังคับ และเงื่อนไขก่อนเข้าใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการ : ผู้เข้าใช้บริการทางเว็บ ufabettinau.xyz ของเรา ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี จึงสามารถสมัครสมาชิก และเริ่มต้นเดิมพันได้ และจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน หากผู้เข้าใช้บริการไม่ทำตามเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ เรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการได้ทุกกรณี
 2. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ : เราจะไม่มีการรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ที่เกิดความเสียหาย ในการเข้าใช้บริการผ่านเว็บ ufabettinau.xyz ของเรา
 3. ข้อมูลส่วนบุคคล : เว็บ ufabettinau.xyz สามารถจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการได้อย่างหนาแน่น ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างแน่นอน และไม่มีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการโดยเด็ดขาด
 4. ข้อตกลง : เว็บ ufabettinau.xyz เป็นผู้ควบคุมข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ หากเกิดความขัดแย้ง จะถูกไต่สวน และดำเนินตามกฎหมายทันที
 5. การละเมิดข้อตกลง : หากผู้ใช้บริการเว็บ ufabettinau.xyz มีการละเมิดข้อตกลง เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการทันที และดำเนินตามกฎหมาย
 6. การยอมรับข้อบังคับเงื่อนไข : ผู้ใช้บริการผ่านเว็บ ufabettinau.xyz ของเรา ถือว่าเป็นการยินยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดไว้
 7. การยกเลิกผู้ใช้บริการ : หากผู้ใช้บริการไม่ทำตามกฎข้อบังคับของทางเว็บ ufabettinau.xyz เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 8. การติดต่อ : ผู้ใช้บริการท่านใด หากมีคำถาม หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทาง contact@ ufabettinau.xyz
 9.  สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บ ufabettinau.xyz ผู้ให้บริการไม่สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปดัดแปลง หรือคัดลอกไปใช้โดยเด็ดขาด
 10. การปรับปรุง : การปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ทางเว็บ ufabettinau.xyz มีสิทธิ์ปรับปรุงได้ในเวลาต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 11. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางเว็บ ufabettinau.xyz สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการผ่านเว็บ ufabettinau.xyz ของเรา
 12. การใช้งานผู้ใช้บริการจะต้องทำตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เว็บ ufabettinau.xyz ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดิมพัน หรือการชำระเงิน ฝาก – ถอนเงิน ท่านต้องทำตามกฎตามเงื่อนไขที่ทางเว็บ ufabettinau.xyz ได้กำหนด